موضوعات = حقوق عمومی
تعداد مقالات: 7
2. ماهیت‌پژوهی و جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی چالش‌ها و بایسته‌ها

دوره 27، شماره 102، تابستان 1399، صفحه 267-294

آیت مولائی؛ فرشید بنده علی


3. آسیب‌شناسی قانونگذاری در ایران از منظر رویه‌ ابتکار قانونگذاری

دوره 25، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 213-236

احمد مرکزمالمیری؛ سعید عطار


4. آموزش‌های پارلمانی ابزار کارآمدسازی پارلمان با تأکید بر ایجاد رشته حقوق پارلمانی

دوره 25، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 371-396

سیداحمد حبیب‌نژاد؛ ابوالفضل الموتیان؛ محمد منصوری بروجنی؛ محمد‌صالح تسخیری


5. هنجارهای مرجع شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی

دوره 25، شماره 95، پاییز 1397، صفحه 125-154

اسداله یاوری؛ محمدشهاب جلیلوند


6. بررسی نظری و تطبیقی مجلس دوم قانونگذاری

دوره 24، شماره 90، تابستان 1396، صفحه 5-34

محمدحسین زارعی؛ محمد اسدی نزاد


7. مفهوم مقررات دست‌وپاگیر و تبیین آثار آن بر محیط کسب‌وکار

دوره 23، شماره 87، پاییز 1395، صفحه 163-200

احمد مرکزمالمیری