موضوعات = مدیریت صنعتی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی الگوی مفهومی چابکی راهبردی شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 27، شماره 101، بهار 1399، صفحه 95-121

اسما سلطانی نژاد؛ علی مروتی شریف آبادی؛ حبیب زارع احمدآبادی؛ احمد جعفرنژاد


3. الزامات خودروساز شدن در عرصه جهانی؛ نگاهی به وضعیت صنعت خودروسازی ایران

دوره 26، شماره 98، تابستان 1398، صفحه 147-194

محمد حسن معادی رودسری؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان؛ رضا رادفر