موضوعات = محیط زیست
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و ارایه الگوی اجرای خط‌مشی‌گذاری زیست محیطی با استفاده از نظریه داده مبنا

دوره 26، شماره 98، تابستان 1398، صفحه 71-95

بهروز ممیوند؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ احسان ساده؛ محمدرضا خلج


2. پارادایم دینی (اسلامی) آموزش صیانت از منابع طبیعی

دوره 26، شماره 97، بهار 1398، صفحه 227-250

علی اصغر قاسمی؛ منصور شاه ولی


3. سیاست‌پژوهی ایمنی غذایی: یک مطالعه کیفی

دوره 25، شماره 95، پاییز 1397، صفحه 95-124

لادن رضی کردمحله؛ جواد حاتمی؛ سیدمحمد شبیری؛ امید نوروزی