موضوعات = مدیریت
تعداد مقالات: 38
26. تصویر‌سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق ایران

دوره 23، شماره 88، زمستان 1395، صفحه 197-230

روزبه کمالی؛ اله مراد سیف؛ محمد احمدیان


30. آینده‌ پژوهی مسائل ایران با روش تحلیل ساختاری

دوره 23، شماره 86، تابستان 1395، صفحه 5-32

محمد مهدی مولایی؛ حامد طالبیان


32. درآمدی بر تحلیل انتقادی تبلیغات تجاری جایزه‌دار ازمنظر اسلامی

دوره 22، شماره 84، زمستان 1394، صفحه 211-254

سعید مسعودی پور؛ مصباح الهدی باقری


33. راهبرد سیاستگذاری زیست‌محیطی کشور در بستر نظریات متعارف تصمیم‌گیری عمومی

دوره 22، شماره 83، پاییز 1394، صفحه 245-272

حسین اصلی پور؛ فتاح شریف زاده


34. طراحی الگویی جهت ارزیابی سیاست‌پژوهی (مطالعه موردی: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)

دوره 22، شماره 82، تابستان 1394، صفحه 267-295

رحمت ا... قلی پور؛ افشین علی پور پیجانی؛ محمدحسن معادی رودسری


35. ارائه الگوی بهینه تصمیم‌گیری مبتنی‌بر مدل اجتماعی تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی

دوره 22، شماره 82، تابستان 1394، صفحه 117-132

فاطمه طاهری یخفروزانی؛ نادر بهلولی زیناب؛ بهرام سرمست


36. جایگاه محیط زیست در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، از‌منظر هفت عنوان منتخب

دوره 22، شماره 82، تابستان 1394، صفحه 297-336

مهدی گلدانی؛ علی امامی میبدی


37. مفهوم‌پردازی پدیده شکاف خط‌مشی در فرایند خط‌مشی‌گذاری فرهنگی

دوره 22، شماره 81، بهار 1394، صفحه 91-125

رحمت اله قلی پور؛ حسن دانایی فرد؛ علینقی امیری؛ محمدرضا عطاردی


38. ارائه چارچوبی برای معماری نظام نوآوری فناوری اطلاعات با تأکید بر اشاعه فناوری

دوره 21، شماره 79، پاییز 1393، صفحه 37-65

امیر محترمی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ شعبان الهی