موضوعات = مدیریت
تعداد مقالات: 38
-24. تدوین راهبردهای خودگردانی استان‌های جمهوری اسلامی ایران

دوره 27، شماره 102، تابستان 1399، صفحه 93-123

ظهیر علی مرادی


-23. طراحی الگوی مفهومی چابکی راهبردی شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 27، شماره 101، بهار 1399، صفحه 95-121

اسما سلطانی نژاد؛ علی مروتی شریف آبادی؛ حبیب زارع احمدآبادی؛ احمد جعفرنژاد


-22. تبیین الگوی دانشگاه کارآفرین ازطریق رهیافت مدل‌سازی ساختاری تفسیری مبتنی‌بر دیمتل فازی

دوره 27، شماره 101، بهار 1399، صفحه 317-352

حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی


-19. شبکه مضامین مولفه های ارزشی چارچوب خط مشی گذاری کار آفرینی

دوره 26، شماره 99، پاییز 1398، صفحه 183-225

داوود حسین‌پور؛ وجه الله قربانی زاده؛ حسن علی اکبری؛ حسن زارع


-18. شناسایی علل ارتباطِ ضعیفِ دانشگاه با صنعت و ارائه راهکارهای بهبود آن

دوره 26، شماره 99، پاییز 1398، صفحه 35-61

میرعلی سیدنقوی؛ علی پوربهروزان؛ رضا سراجی


-17. الزامات خودروساز شدن در عرصه جهانی؛ نگاهی به وضعیت صنعت خودروسازی ایران

دوره 26، شماره 98، تابستان 1398، صفحه 147-194

محمد حسن معادی رودسری؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان؛ رضا رادفر


-15. مدل رهبری دانشوران در سازمان‌های دانش‌بنیان ایران: رویکرد تئوری داده‌بنیاد

دوره 26، شماره 97، بهار 1398، صفحه 251-287

علی آتشی؛ عباسعلی رستگار؛ حسین دامغانیان


-14. ارزیابی همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه‌های برتر ایران: با رهیافت تحلیل راهبردی (SWOT)

دوره 25، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 99-130

عباس رمضانی؛ محمد قهرمانی؛ محمدحسن پرداختچی؛ غلامرضا ذاکر صالحی


-13. عوامل شناختی اثرگذار بر ادراک در فرایند قانونگذاری

دوره 25، شماره 95، پاییز 1397، صفحه 177-208

سیدعلی اکبر افجه؛ وجه‌الله قربانی زاده؛ کاظم جلالی؛ الهام حیدری


-12. پیوستگی انتقالات نوسانی میان بخش مسکن و بازار سرمایه

دوره 25، شماره 95، پاییز 1397، صفحه 155-176

حسین محسنی؛ محمدهاشم بت‌شکن


-11. تدوین الگوی نظارت بر خط‌مشی‌های عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حوزه امور اقتصادی

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 369-392

داوود حسین‌پور؛ فتاح شریف‌زاده؛ روح‌الله نوری؛ امید کریمیان


-10. الگوی مفهومی نوآوری اجتماعی برای تحقق استحکام ساخت درونی قدرت

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 39-68

مهران کشتکار هرانکی؛ سعید دهقان


-9. بررسی علل افزایش مخارج دولت در نظام خط‌مشی‌گذاری ایران

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 429-452

رحمت‌اله قلی پور؛ غلامرضا اسلامی‌فر


-7. عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران

دوره 24، شماره 91، پاییز 1396، صفحه 165-202

سعید زرندی؛ یاسین حمیدی حصاری؛ جواد معدنی


-5. تأثیر مذاکرات هسته‌ای بر صنایع بورسی ایران

دوره 24، شماره 90، تابستان 1396، صفحه 183-206

سید مرتضی هژبرالساداتی؛ علیرضا پویا


-4. مقایسه‌ تطبیقی قوانین حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کشورهای منتخب

دوره 24، شماره 89، بهار 1396، صفحه 301-333

محمدتقی تقوی فرد؛ محمدرضا تقوا؛ مهدی فقیهی؛ محمدجواد جمشیدی