موضوعات = حقوق
تعداد مقالات: 64
3. ارزیابی مبانی نظارت بر کیفیت قانونگذاری از سوی شورای نگهبان

دوره 27، شماره 103، پاییز 1399، صفحه 51-80

محمدشهاب جلیلوند؛ علی‌اکبر گرجی ازندریانی


4. اجرای مجازات قصاص در جرم اسیدپاشی

دوره 27، شماره 103، پاییز 1399، صفحه 113-132

سعید نظری توکلی؛ فاطمه کراچیان ثانی


5. صلاحیت قضایی در دعاوی بین‌المللی نقض حقوق مؤلف در فضای سایبر

دوره 27، شماره 103، پاییز 1399، صفحه 171-194

محمد شکوری گرکانی؛ نجادعلی الماسی


6. مطالعه تطبیقی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران و عراق

دوره 27، شماره 103، پاییز 1399، صفحه 219-246

حوراء عزیز کریم جواد؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ اعظم انصاری


7. سیاستگذاری جنایی ریسک‌مدار در برابر فناوری ارزهای مجازی

دوره 27، شماره 103، پاییز 1399، صفحه 247-278

باقر شاملو؛ عارف خلیلی پاجی


11. قانون‌نویسی در نظام تقنینی ایران در پرتو مدل‌های پیش‌نویس‌نگاری تقنینی

دوره 27، شماره 102، تابستان 1399، صفحه 241-265

سید احمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری


12. ماهیت‌پژوهی و جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی چالش‌ها و بایسته‌ها

دوره 27، شماره 102، تابستان 1399، صفحه 267-294

آیت مولائی؛ فرشید بنده علی


13. پیمایش‌های بزه‌دیده‌شناسی؛ ضرورتی پیش روی سیاستگذاران جنایی در ایران

دوره 27، شماره 102، تابستان 1399، صفحه 331-356

محسن نورپور؛ سید مهدی سیدزاده ثانی


15. بررسی تطبیقی جایگاه رویه قضایی در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 27، شماره 101، بهار 1399، صفحه 295-316

جمشید جعفرپور؛ غفور خوئینی؛ فرهاد تجری


17. تأملّی بر خوانش فیلسوفان اصالت فایده از بازدارندگی کیفر مرگ

دوره 26، شماره 100، زمستان 1398، صفحه 215-241

عبدالرضا جوان جعفری؛ زهرا فرهادی آلاشتی


19. قمار بازی در فضای مجازی از نظر حقوق کیفری

دوره 26، شماره 100، زمستان 1398، صفحه 331-358

مهدی چگنی؛ سیداحمد موسوی


21. تحلیل اقتصادی مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری

دوره 26، شماره 99، پاییز 1398، صفحه 227-247

محمدجواد کاظمی؛ عبدالحسین شیروی


22. تبارشناسی راهبرد‌های تقنینی حوزه محیط‌ زیست، چالشها و مصادیق

دوره 26، شماره 99، پاییز 1398، صفحه 305-330

صادق جعفرزاده درابی؛ ابراهیم بیگ زاده


23. واکاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در بستر گفتمان جنبش های مبارزه با جرایم تجاوز به اراضی ملی

دوره 26، شماره 98، تابستان 1398، صفحه 221-251

سیدرضا سجودی؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ محسن شکرچی زاده


24. تأملی بر حاکمیت قوانین کیفری در زمان با تاکید بر احکام اجتهادی

دوره 26، شماره 97، بهار 1398، صفحه 165-189

محمدرضا عبدیان؛ غلامحسین الهام؛ سیدسلمان مرتضوی


25. گفتمان‌های کلان اثرگذار بر فرایند قانونگذاری کیفری

دوره 25، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 71-98

سکینه خانعلی‌پور واجارگاه؛ جلیل محبی