موضوعات = حقوق بین الملل
تعداد مقالات: 4
2. نقد زبانی مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی ایران

دوره 25، شماره 95، پاییز 1397، صفحه 273-294

امیر مقامی


3. مسئولیت بین المللی دولتها در برابر شرکتهای نظامی و امنیتی خصوصی

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 239-264

سیدعلی هنجنی؛ صابر نیاورانی؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ فردین رستمی امانی