کلیدواژه‌ها = محیط زیست
تعداد مقالات: 5
1. تبارشناسی راهبرد‌های تقنینی حوزه محیط‌ زیست، چالشها و مصادیق

دوره 26، شماره 99، پاییز 1398، صفحه 305-330

صادق جعفرزاده درابی؛ ابراهیم بیگ زاده


3. نقد سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیست‌محیطی

دوره 23، شماره 87، پاییز 1395، صفحه 349-373

حسن پوربافرانی؛ مرضیه همتی


4. راهبرد سیاستگذاری زیست‌محیطی کشور در بستر نظریات متعارف تصمیم‌گیری عمومی

دوره 22، شماره 83، پاییز 1394، صفحه 245-272

حسین اصلی پور؛ فتاح شریف زاده


5. جایگاه محیط زیست در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، از‌منظر هفت عنوان منتخب

دوره 22، شماره 82، تابستان 1394، صفحه 297-336

مهدی گلدانی؛ علی امامی میبدی