کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 7
3. بررسی نابرابری‌های توسعه در استان‌های کشور در راستای تحقق توسعه پایدار

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 297-340

حسین نظم‌فر؛ سمیه محمدی حمیدی؛ مجید اکبری


7. جایگاه محیط زیست در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، از‌منظر هفت عنوان منتخب

دوره 22، شماره 82، تابستان 1394، صفحه 297-336

مهدی گلدانی؛ علی امامی میبدی