کلیدواژه‌ها = فساد
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی رابطه بین فساد عینی و ادراکی با مؤلفه اعتماد اجتماعی تعمیم‌یافته

دوره 27، شماره 103، پاییز 1399، صفحه 31-50

مهدی رزم اهنگ؛ مهدی صادقی شاهدانی


2. اقتصاد سیاسی فساد در جمهوری ‌اسلامی ‌ایران

دوره 27، شماره 101، بهار 1399، صفحه 33-58

سید جمال جمالی اسگویی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ میرقاسم بنی هاشمی


3. کانال‌های تأثیر بوروکراسی بر عملکرد اقتصاد ایران

دوره 23، شماره 87، پاییز 1395، صفحه 5-42

سیداحسان خاندوزی؛ زهرا کاویانی


4. تأثیر اندازه دولت و دمکراسی بر فساد در کشورهای عضو اوپک

دوره 22، شماره 81، بهار 1394، صفحه 187-211

حسن حیدری؛ جواد جهانگیرزاده؛ لسیان سعیدپور