کلیدواژه‌ها = شکاف خط‌مشی
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم‌پردازی پدیده شکاف خط‌مشی در فرایند خط‌مشی‌گذاری فرهنگی

دوره 22، شماره 81، بهار 1394، صفحه 91-125

رحمت اله قلی پور؛ حسن دانایی فرد؛ علینقی امیری؛ محمدرضا عطاردی