کلیدواژه‌ها = ورزش همگانی
تعداد مقالات: 2
1. ورزش همگانی (ضرورت، موانع و راهکارها)

دوره 20، شماره 76، زمستان 1392، صفحه 69-97

مهدی شهبازی؛ کیوان شعبانی مقدم؛ مرجان صفاری


2. سرمایه فرهنگی شرکت‌کنندگان در ورزش همگانی (سیاستگذاری و راهکارها)

دوره 19، شماره 69، بهار 1391، صفحه 5-32

امین عادلخانی؛ سیدمحمدکاظم واعظ موسوی؛ ابوالفضل فراهانی