کلیدواژه‌ها = اقتصاد ایران
تعداد مقالات: 10
1. طراحی و برآورد شاخص‌ ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران

دوره 27، شماره 102، تابستان 1399، صفحه 5-41

سیداحسان خاندوزی؛ علی مصطفوی ثانی؛ حسین سرآبادانی


4. تصویری از روابط اقتصاد کلان در ایران (طراحی یک مدل کلان‌سنجی ساختاری بلندمدت)

دوره 24، شماره 90، تابستان 1396، صفحه 35-72

تیمور محمدی؛ سیدهادی موسوی نیک؛ شعله باقری پرمهر؛ محمدرضا عبداللهی؛ حانیه زیادلو


5. کانال‌های تأثیر بوروکراسی بر عملکرد اقتصاد ایران

دوره 23، شماره 87، پاییز 1395، صفحه 5-42

سیداحسان خاندوزی؛ زهرا کاویانی


7. معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی ازمنظر اسلامی در ایران

دوره 23، شماره 85، بهار 1395، صفحه 57-84

سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ سید احسان خاندوزی


9. ارتباط تورم و رشد اقتصادی با کسری بودجه عمومی

دوره 20، شماره 75، پاییز 1392، صفحه 133-152

مریم امامی میبدی؛ سعید دایی کریم‌زاده


10. سنجش و تحلیل هزینه‌های مبادله در اقتصاد ایران

دوره 19، شماره 71، پاییز 1391، صفحه 5-37

حسین صادقی؛ رضا وفایی یگانه؛ مریم آقانصیری