کلیدواژه‌ها = خط‌مشی‌گذاری
تعداد مقالات: 3
2. مفهوم‌پردازی پدیده شکاف خط‌مشی در فرایند خط‌مشی‌گذاری فرهنگی

دوره 22، شماره 81، بهار 1394، صفحه 91-125

رحمت اله قلی پور؛ حسن دانایی فرد؛ علینقی امیری؛ محمدرضا عطاردی


3. طراحی مدل عوامل مؤثر بر استفاده از سیاست‌پژوهی در سیاستگذاری؛ با استفاده از نگاشت مفهومی

دوره 19، شماره 70، تابستان 1391، صفحه 103-132

رحمت‌اله قلی‌پور؛ سید‌مهدی الوانی؛ حسن زارعی متین؛ غلامرضا جندقی؛ علی حمیدی‌زاده