کلیدواژه‌ها = پیشگیری اجتماعی از جرم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر جهانی شدن فرهنگ بر جهانی شدن پیشگیری اجتماعی از جرم

دوره 19، شماره 69، بهار 1391، صفحه 119-150

شهید شاطری‌پور اصفهانی؛ علی‌حسین ابرندآبادی