کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 6
1. واکاوی رابطه بین فساد عینی و ادراکی با مؤلفه اعتماد اجتماعی تعمیم‌یافته

دوره 27، شماره 103، پاییز 1399، صفحه 31-50

مهدی رزم اهنگ؛ مهدی صادقی شاهدانی


3. تحلیل عوامل کلان مؤثر بر فرایند انباشت سرمایه اجتماعی در ایران

دوره 25، شماره 93، بهار 1397، صفحه 5-42

ابوالقاسم مهدوی؛ حمید عزیزمحمدلو


4. چشم‌انداز قوانین تحریمی آمریکا در قالب نظریه قدرت نرم

دوره 21، شماره 78، تابستان 1393، صفحه 121-148

مصطفی دلاورپوراقدم؛ محمدحسن معادی رودسری


5. اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی در میان نخبگان (مطالعه موردی: نخبگان استان تهران)

دوره 20، شماره 76، زمستان 1392، صفحه 179-212

رضا نجارزاده؛ مرتضی عزتی؛ محمد سلیمانی