کلیدواژه‌ها = اصل مشارکت
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خدمات درمانی در حقوق تأمین اجتماعی ایران

دوره 18، شماره 68، زمستان 1390، صفحه 33-62

سیدناصرالدین بدیسار؛ کورش استوار سنگری؛ ایروان مسعودی‌اصل