کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای توسعه کارآفرینی شهری در بستر اجتماعی شهر تهران

دوره 26، شماره 100، زمستان 1398، صفحه 87-117

مجتبی بابایی هزه جان؛ علی پیران نژاد؛ بهمن خداپناه؛ سیده ریحانه لاجوردی