کلیدواژه‌ها = "سیاستگذاری فضایی"
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی چالش‌های تدوین سیاستگذاری فضایی مناطق روستایی کشور

دوره 26، شماره 99، پاییز 1398، صفحه 5-34

سیدعلی بدری؛ محمدرضا رضوانی؛ پروین خدادادی