کلیدواژه‌ها = قومیت
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی الگوهای سیاستگذاری و مدیریت قومی در ایران

دوره 26، شماره 99، پاییز 1398، صفحه 249-276

ابوالقاسم محمودی؛ رسول افضلی؛ یاشار ذکـی؛ کیومرث یزدان پناه