کلیدواژه‌ها = "مسئولیت بین المللی دولتها"
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت بین المللی دولتها در برابر شرکتهای نظامی و امنیتی خصوصی

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 239-264

سیدعلی هنجنی؛ صابر نیاورانی؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ فردین رستمی امانی