کلیدواژه‌ها = شاخص چندگانه- علل چندگانه (MIMIC)
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فرار مالیاتی در ایران به روش شاخص چندگانه- علل چندگانه(MIMIC)

دوره 26، شماره 97، بهار 1398، صفحه 191-226

مهدیه رضاقلی زاده؛ مجید آقایی؛ امیرحسین عالمی