کلیدواژه‌ها = حکمرانی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و برآورد شاخص‌ ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران

دوره 27، شماره 102، تابستان 1399، صفحه 5-41

سیداحسان خاندوزی؛ علی مصطفوی ثانی؛ حسین سرآبادانی


2. بررسی نظری و تطبیقی مجلس دوم قانونگذاری

دوره 24، شماره 90، تابستان 1396، صفحه 5-34

محمدحسین زارعی؛ محمد اسدی نزاد