کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 36
1. ارزیابی سطح نوآوری کشورهای منتخب سند 1404 و تأثیر آن بر عملکرد شهرها در سطح جهانی

دوره 28، شماره 106، تابستان 1400، صفحه 129-162

10.22034/mr.2021.454

سعیده علوی؛ حسین نظم فر؛ محمد حسن زاده


3. تبیین ماهیت تصویر افکار عمومی آمریکا از ایران بر‌مبنای نظریه تصویر در روابط‌ بین‌الملل

دوره 28، شماره 105، بهار 1400، صفحه 149-176

10.22034/mr.2021.439

جلیل بیات؛ سید محمد کاظم سجاد پور؛ محمد حسین جمشیدی؛ محسن اسلامی


4. بررسی نقش صادرات گاز در گسترش مناسبات ایران و کشورهای همسایه و شکل‌گیری همگرایی منطقه‌ای

دوره 28، شماره 105، بهار 1400، صفحه 211-244

10.22034/mr.2021.441

الهویردی دهقانی؛ میرابراهیم صدیق؛ رضا شیرزادی


5. تحلیل فضایی الگوی بیکاری گروه‌های سنی در نواحی روستایی ایران

دوره 27، شماره 103، پاییز 1399، صفحه 81-112

حسنعلی فرجی سبکبار؛ سیروس حجت شمامی؛ بهمن طهماسی


6. آسیب شناسی سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری اولیه از اعتیاد

دوره 27، شماره 102، تابستان 1399، صفحه 385-407

مسعود مهدویان فر؛ حسین مسعودنیا؛ محمد رضا یزدانی زازرانی


8. گونه شناسی تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران(1395-1358)

دوره 26، شماره 99، پاییز 1398، صفحه 63-98

احسان یاری؛ دانش رضائی؛ محمدحسن غلامی


9. ارزیابی الگوهای سیاستگذاری و مدیریت قومی در ایران

دوره 26، شماره 99، پاییز 1398، صفحه 249-276

ابوالقاسم محمودی؛ رسول افضلی؛ یاشار ذکـی؛ کیومرث یزدان پناه


11. بررسی فقهی ماهیت اسناد خزانه اسلامی در ایران

دوره 26، شماره 98، تابستان 1398، صفحه 278-301

محمد مهدی نجفی علمی؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ کامران ندری


12. چالش‌ها و موانع دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه

دوره 26، شماره 97، بهار 1398، صفحه 71-105

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ محدثه اسمعیلی


13. گفتمان‌های جمعیتی در ایران: سیاست و بازتولید رسانه‌ای

دوره 26، شماره 97، بهار 1398، صفحه 137-164

سیده زهرا اجاق؛ محمد جلال عباسی شوازی


14. تحلیل فرار مالیاتی در ایران به روش شاخص چندگانه- علل چندگانه(MIMIC)

دوره 26، شماره 97، بهار 1398، صفحه 191-226

مهدیه رضاقلی زاده؛ مجید آقایی؛ امیرحسین عالمی


16. آسیب‌شناسی قانونگذاری در ایران از منظر رویه‌ ابتکار قانونگذاری

دوره 25، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 213-236

احمد مرکزمالمیری؛ سعید عطار


17. روندپژوهی فرایند توسعه سیاسی در ایران معاصر

دوره 25، شماره 95، پاییز 1397، صفحه 209-246

مسعود اخوان کاظمی؛ سیدشمس‌الدین صادقی؛ ایوب پروندی


18. تحلیلی از شیوع تروریسم منطقه‌ای و تأثیر آن بر محیط کسب‌و‌کار در ایران

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 149-178

حمید پاداش؛ بهمن خداپناه


19. بررسی نابرابری‌های توسعه در استان‌های کشور در راستای تحقق توسعه پایدار

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 297-340

حسین نظم‌فر؛ سمیه محمدی حمیدی؛ مجید اکبری


20. ارزیابی مقایسه‌ای ‌محیط کسب‌و‌کار استان مرکزی با محیط کسب‌وکار استان‌های کشور

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 393-428

رضا خاکی؛ حسن میرزاخانی؛ هادی غفاری


21. تحلیل عوامل کلان مؤثر بر فرایند انباشت سرمایه اجتماعی در ایران

دوره 25، شماره 93، بهار 1397، صفحه 5-42

ابوالقاسم مهدوی؛ حمید عزیزمحمدلو


23. تأثیر «قواعد مالی» بر عملکرد صندوق‌های نفتی: مقایسه صندوق‌های ایران و نروژ

دوره 25، شماره 93، بهار 1397، صفحه 237-280

میثم پیله فروش؛ ابوالفضل پاسبانی؛ علی چشمی


24. تأثیر بهره‌وری نیروی کار بر کاهش فقر در ایران

دوره 24، شماره 92، زمستان 1396، صفحه 311-336

سید محمد باقر نجفی؛ آزاد خانزادی؛ الهام قادری


25. اثر گردشگری بر توزیع درآمد برای کشورهای دی‏ هشت

دوره 24، شماره 90، تابستان 1396، صفحه 309-336

سعید راسخی؛ ثریا محمدی