کلیدواژه‌ها = گفتمان
تعداد مقالات: 3
1. گفتمان‌های کلان اثرگذار بر فرایند قانونگذاری کیفری

دوره 25، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 71-98

سکینه خانعلی‌پور واجارگاه؛ جلیل محبی


2. چالش‌ها و تنش‌های تقنینی مجلس شورای اسلامی در بستر گفتمان‌های کنترل اجتماعی

دوره 23، شماره 87، پاییز 1395، صفحه 43-74

علی میرزامحمدی؛ محمدجواد زاهدی؛ امیر ملکی؛ پروانه دانش


3. ساخت گفتمان‌های کنترل اجتماعی مجلس شورای اسلامی (مقایسه روند گفتمانی دوره‌های دوم، ششم و هفتم مجلس)

دوره 22، شماره 84، زمستان 1394، صفحه 31-72

محمدجواد زاهدی؛ امیر ملکی؛ پروانه دانش؛ علی میرزامحمدی