کلیدواژه‌ها = نابرابری
تعداد مقالات: 3
1. طراحی و برآورد شاخص‌ ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران

دوره 27، شماره 102، تابستان 1399، صفحه 5-41

سیداحسان خاندوزی؛ علی مصطفوی ثانی؛ حسین سرآبادانی


2. بررسی نابرابری‌های توسعه در استان‌های کشور در راستای تحقق توسعه پایدار

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 297-340

حسین نظم‌فر؛ سمیه محمدی حمیدی؛ مجید اکبری


3. بررسی آثار تحرک درآمدی بر رفاه مصرفی مردان شهری سرپرست خانوار در ایران

دوره 22، شماره 83، پاییز 1394، صفحه 203-224

حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ بتول آذری