نویسنده = بهمن خداپناه
تعداد مقالات: 2
1. راهبردهای توسعه کارآفرینی شهری در بستر اجتماعی شهر تهران

دوره 26، شماره 100، زمستان 1398، صفحه 87-117

مجتبی بابایی هزه جان؛ علی پیران نژاد؛ بهمن خداپناه؛ سیده ریحانه لاجوردی


2. تحلیلی از شیوع تروریسم منطقه‌ای و تأثیر آن بر محیط کسب‌و‌کار در ایران

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 149-178

حمید پاداش؛ بهمن خداپناه