نویسنده = احسان آقاجانی معمار
تعداد مقالات: 2
1. آسیب‌شناسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها؛ازمنظر مبانی نظری و اجرای آن

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 5-38

سید محمد هادی سبحانیان؛ احسان آقاجانی معمار؛ داریوش ابوحمزه


2. تعارض بین کارایی در خصوصی‌سازی با هدف تعقیب کسب درآمد

دوره 24، شماره 92، زمستان 1396، صفحه 137-173

علی نصیری اقدم؛ احسان آقاجانی معمار