نویسنده = سیداحسان خاندوزی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و برآورد شاخص‌ ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران

دوره 27، شماره 102، تابستان 1399، صفحه 5-41

سیداحسان خاندوزی؛ علی مصطفوی ثانی؛ حسین سرآبادانی


2. کانال‌های تأثیر بوروکراسی بر عملکرد اقتصاد ایران

دوره 23، شماره 87، پاییز 1395، صفحه 5-42

سیداحسان خاندوزی؛ زهرا کاویانی