نویسنده = زهرا فرهادی آلاشتی
تعداد مقالات: 2
1. تأملّی بر خوانش فیلسوفان اصالت فایده از بازدارندگی کیفر مرگ

دوره 26، شماره 100، زمستان 1398، صفحه 215-241

عبدالرضا جوان جعفری؛ زهرا فرهادی آلاشتی


2. بررسی تعارض رهیافت‌های تدابیر موقعیت‌مدار نظارت سایبری، با حریم خصوصی کاربران

دوره 23، شماره 87، پاییز 1395، صفحه 75-100

زهرا فرهادی آلاشتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی