نویسنده = عبدالرضا جوان جعفری
تعداد مقالات: 3
1. تأملّی بر خوانش فیلسوفان اصالت فایده از بازدارندگی کیفر مرگ

دوره 26، شماره 100، زمستان 1398، صفحه 215-241

عبدالرضا جوان جعفری؛ زهرا فرهادی آلاشتی


2. از تراژدی تعذیب تا کمدی اصلاح؛ اراده قدرت و وجدان جمعی

دوره 25، شماره 93، بهار 1397، صفحه 43-64

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید محمد جواد ساداتی


3. بررسی تعارض رهیافت‌های تدابیر موقعیت‌مدار نظارت سایبری، با حریم خصوصی کاربران

دوره 23، شماره 87، پاییز 1395، صفحه 75-100

زهرا فرهادی آلاشتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی