نویسنده = سیدکمال صادقی
تعداد مقالات: 1
1. صندوق توسعه ملی یا توزیع مستقیم درآمدهای نفتی (بررسی مقایسه‌ای)

دوره 19، شماره 71، پاییز 1391، صفحه 39-84

داود بهبودی؛ محمدعلی متفکر آزاد؛ پرویز محمدزاده؛ سیدکمال صادقی؛ سیاب ممی‌پور