نویسنده = مریم آقانصیری
تعداد مقالات: 2
1. تأثیرگذاری بخش‌های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد خانوارها؛ با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری

دوره 20، شماره 74، تابستان 1392، صفحه 75-97

علی‌اصغر بانویی؛ رضا وفایی‌یگانه؛ سیدهادی موسوی‌نیک؛ مریم آقانصیری


2. سنجش و تحلیل هزینه‌های مبادله در اقتصاد ایران

دوره 19، شماره 71، پاییز 1391، صفحه 5-37

حسین صادقی؛ رضا وفایی یگانه؛ مریم آقانصیری