نویسنده = سید‌هادی موسوی‌نیک
تعداد مقالات: 3
1. تصویری از روابط اقتصاد کلان در ایران (طراحی یک مدل کلان‌سنجی ساختاری بلندمدت)

دوره 24، شماره 90، تابستان 1396، صفحه 35-72

تیمور محمدی؛ سیدهادی موسوی نیک؛ شعله باقری پرمهر؛ محمدرضا عبداللهی؛ حانیه زیادلو


2. تأثیرگذاری بخش‌های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد خانوارها؛ با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری

دوره 20، شماره 74، تابستان 1392، صفحه 75-97

علی‌اصغر بانویی؛ رضا وفایی‌یگانه؛ سیدهادی موسوی‌نیک؛ مریم آقانصیری


3. ارزیابی روش‌های محاسبه جداول متقارن داده ـ ستانده؛ با تأکید بر برداشت‌های متفاوت از فرض تکنولوژی در ایران

دوره 19، شماره 72، زمستان 1391، صفحه 101-139

علی‌اصغر بانویی؛ سید‌هادی موسوی‌نیک؛ مجتبی اسفندیاری کلوکن؛ رضا وفایی یگانه؛ زهرا ذاکری؛ مهدی کرمی