نویسنده = فرشاد مومنی
تعداد مقالات: 5
1. فرصتی برای پرداختن به مفهوم برنامه‌ریزی در ایران

دوره 24، شماره 92، زمستان 1396، صفحه 255-278

محمود متوسلی؛ فرشاد مومنی؛ محمدمجید رنحبر؛ رزیتا لاجوردی


2. بررسی استراتژی توسعه صنعتی از دیدگاه ساختارگرایی جدید (بر‌اساس تجربه کشورهای در حال توسعه پیشرو)

دوره 24، شماره 91، پاییز 1396، صفحه 101-139

سعید دهقان خاوری؛ سید حسین میرجلیلی؛ فرشاد مومنی


3. دور باطل رکود تورمی در ایران ازمنظر اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی

دوره 23، شماره 87، پاییز 1395، صفحه 263-294

محدثه صف شکن؛ فرشاد مومنی


5. فرایند سیاستگذاری بلندمدت توسعه

دوره 19، شماره 72، زمستان 1391، صفحه 5-38

فرشاد مؤمنی؛ رضا زمانی