نویسنده = مهدیه رضاقلی زاده
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فرار مالیاتی در ایران به روش شاخص چندگانه- علل چندگانه(MIMIC)

دوره 26، شماره 97، بهار 1398، صفحه 191-226

مهدیه رضاقلی زاده؛ مجید آقایی؛ امیرحسین عالمی


2. بررسی تأثیر مالیات‌های مستقیم بر توزیع درآمد در ایران

دوره 22، شماره 84، زمستان 1394، صفحه 129-156

مهدیه رضاقلی زاده؛ مجید آقایی