نویسنده = رضا وفایی یگانه
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی بهره‌وری نسبی بانک‌های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (1394-1393)

دوره 25، شماره 95، پاییز 1397، صفحه 369-388

سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ رضا وفایی یگانه؛ عباس شاکری؛ امیر خادم علیزاده؛ علی امامی میبدی


2. تأثیرگذاری بخش‌های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد خانوارها؛ با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری

دوره 20، شماره 74، تابستان 1392، صفحه 75-97

علی‌اصغر بانویی؛ رضا وفایی‌یگانه؛ سیدهادی موسوی‌نیک؛ مریم آقانصیری


3. ارزیابی روش‌های محاسبه جداول متقارن داده ـ ستانده؛ با تأکید بر برداشت‌های متفاوت از فرض تکنولوژی در ایران

دوره 19، شماره 72، زمستان 1391، صفحه 101-139

علی‌اصغر بانویی؛ سید‌هادی موسوی‌نیک؛ مجتبی اسفندیاری کلوکن؛ رضا وفایی یگانه؛ زهرا ذاکری؛ مهدی کرمی


4. سنجش و تحلیل هزینه‌های مبادله در اقتصاد ایران

دوره 19، شماره 71، پاییز 1391، صفحه 5-37

حسین صادقی؛ رضا وفایی یگانه؛ مریم آقانصیری