نویسنده = علی‌اصغر بانویی
تعداد مقالات: 3
1. برداشت‌های متفاوت از فرض تکنولوژی در محاسبه جدول داده ـ ستانده و اثر آن بر راهبرد سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز

دوره 20، شماره 76، زمستان 1392، صفحه 99-137

علی اصغر بانوئی؛ پریسا مهاجری؛ عباس شاکری؛ منوچهر عسگری


2. تأثیرگذاری بخش‌های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد خانوارها؛ با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری

دوره 20، شماره 74، تابستان 1392، صفحه 75-97

علی‌اصغر بانویی؛ رضا وفایی‌یگانه؛ سیدهادی موسوی‌نیک؛ مریم آقانصیری


3. ارزیابی روش‌های محاسبه جداول متقارن داده ـ ستانده؛ با تأکید بر برداشت‌های متفاوت از فرض تکنولوژی در ایران

دوره 19، شماره 72، زمستان 1391، صفحه 101-139

علی‌اصغر بانویی؛ سید‌هادی موسوی‌نیک؛ مجتبی اسفندیاری کلوکن؛ رضا وفایی یگانه؛ زهرا ذاکری؛ مهدی کرمی