نویسنده = کیوان شعبانی مقدم
تعداد مقالات: 1
1. ورزش همگانی (ضرورت، موانع و راهکارها)

دوره 20، شماره 76، زمستان 1392، صفحه 69-97

مهدی شهبازی؛ کیوان شعبانی مقدم؛ مرجان صفاری