نویسنده = ایروان مسعودی‌اصل
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روش‌های تعیین تعرفه خدمات پزشکی در کشورهای توسعه‌یافته و پیشنهاد الگو برای ایران

دوره 20، شماره 74، تابستان 1392، صفحه 5-34

حسین زارع؛ علی اخوان بهبهانی؛ مژگان آزادی؛ ایروان مسعودی اصل


2. ارزیابی خدمات درمانی در حقوق تأمین اجتماعی ایران

دوره 18، شماره 68، زمستان 1390، صفحه 33-62

سیدناصرالدین بدیسار؛ کورش استوار سنگری؛ ایروان مسعودی‌اصل